Kép-Szín-Tér Fotóművészeti Műhely

Kiemelt támogatónk:
Hirdetés
Professzionális fotólabor
2011. évi közhasznúsági jelentés PDF Nyomtatás E-mail
Egyesület - Közhasznúsági jelentések, közgyűlések
Írta: Administrator   
2012. június 20. szerda, 12:20

A Kép-Szín-Tér Fotóművészeti Műhely Közhasznú

Egyesület

 

2011. évre vonatkozó közhasznúsági beszámolójaTartalom:

A.)  Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló: mérleg, eredménykimutatás

1./A mérleghez kapcsolódó és egyéb kiegészítések

2./Kimutatás az egyesület vagyonáról

3./ Költségek és ráfordítások alakulása

4./Kapott támogatások és azok felhasználása

B.) Szöveges beszámoló

1./Általános rész, az egyesület rövid bemutatása

2./A számviteli politika fő vonásai

3./A 2011. évi tevékenység bemutatása


 

A) Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló: mérleg, eredménykimutatás

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ

EGYSZERŰSÍTETT BESZMÁOLÓJÁNAK MÉRLEGE

2011. ÉV

 

 

adatok ezer forintban

ssz

tétel

előző év

előző év(ek) helyesb.

Tárgyév

1

A. Befektetett eszközök

0

 

0

2

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

0

 

0

3

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

0

 

0

4

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

0

 

0

5

Forgóeszközök

280

 

359

6

I. KÉSZLETEK

0

 

0

7

II. KÖVETELÉSEK

0

 

0

8

III. ÉRTÉKPAPÍROK

0

 

0

9

IV. PÉNZESZKÖZÖK

280

 

359

10

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

280

 

359

11

C. Saját tőke

280

 

359

12

I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE

0

 

0

13

II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

231

 

280

14

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

0

 

0

15

IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYÉSGBŐL

49

 

78

16

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

0

 

0

17

D. Tartalék

0

 

0

18

E. Céltartalékok

0

 

0

19

F. Kötelezettségek

0

 

0

20

I. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0

 

0

21

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0

 

0

22

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

280

 

359

 

 

 

 

 

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ

EGYSZERŰSÍTETT BESZMÁOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE

2011. év

 

 

 

 

 

ssz

tétel

előző év

előző év(ek) helyesb.

Tárgyév

233

Az összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II)

233

 

337

233

I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK

233

 

337

0

   1. közhasznú működésre kapott támogatás

0

 

0

0

       a., alapítótól

0

 

0

0

       b.,központi költségvetésből

0

 

0

0

       c., helyi önkormányzattól

0

 

0

0

       d., társadalombiztosítótól

0

 

0

102

       e., egyéb - adó 1%

102

 

117

9

       f., továbbtanulási céllal kapott

0

 

0

10

   2. Pályázati úton nyert támogatás

80

 

195

11

   3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

0

 

0

12

   4. Tagdíjból származó bevétel

51

 

24

13

   5. Egyéb bevétel – számla kamat

0

 

1

14

II. PÉNZBEVÉTELT  NEM JELENTŐ BEVÉTELEK

0

 

0

15

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

0

 

0

16

   1. Pénzügyileg rendezett bevételek

0

 

0

17

   2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

0

 

0

18

C. tényleges pénzbevételek

233

 

337

19

D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

0

 

0

20

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai

184

 

259

21

   1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

184

 

259

22

    Ebből: továbbutalt támogatás

0

 

0

23

   2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

0

 

0

24

   3. ráfordítást jelentő elszámolások

0

 

0

25

   4. ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

0

 

0

26

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

0

 

0

27

   1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

0

 

0

28

   2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

0

 

0

29

   3. Ráfordítást jelentő elszámolások

0

 

0

30

   4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

0

 

0

31

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény

49

 

78

32

   1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye

49

 

78

33

   2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye

0

 

0

34

H. Nem pénzben realizált eredmény

0

 

0

35

   1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye

0

 

0

36

   2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye

0

 

0

37

I. Adózás előtti eredmény

0

 

0

38

J. Fizetendő társasági adó

0

 

0

39

K. Tárgyévi eredmény

49

 

78

40

   1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye

49

 

78

41

   2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

 

 

 

 

 

 

 

 

42

A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegú ráfordítások

0

 

0

43

   1. Bérköltség

0

 

0

44

    ebből: megbízási díjak

0

 

0

45

    tiszteletdíjak

0

 

0

46

   2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

0

 

0

47

   3. Bérjárulékok

0

 

0

48

B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások

43

 

162

49

C. Értékcsökkenési leírás

0

 

0

50

D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások

141

 

97

51

E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

0

 

0

52

F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege

102

 

117

 

 

1., A mérleghez kapcsolódó és egyéb kiegészítések (Az adatok ezer Ft-ban szerepelnek)

Immateriális javak értéke

0

 

 

 

 

Tárgyi eszközök mérlegértéke

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Készletek

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Követelések

0

 

Vevő követelés

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szállítói túlfizetés

0

 

Egyéb követelés (Nyba,Mváll.,Madói.Szakképz.)

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pénzeszközök

 

 

Forint pénztár

52

 

Forint bankszámla

307

 

 

 

 

Aktív időbeli elhatárolások

0

 

Költségek aktív időbeli elhatárolása

0

Egyéb kiegészítések:

  • A Egyesület hátrasorolt eszközökkel nem rendelkezik.
  • A Egyesületnél kezelésben vett, a kincstári vagyont képző eszközök nincsenek.
  • A Egyesület környezetvédelmet közvetlenül szolgáló eszközökkel nem rendelkezik.

·         A Egyesületnek nincs olyan kötelezettsége, amelynek a visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél.

·         A Egyesületnek pénzügyi helyzetét befolyásoló jövőbeni kötelezettsége nincs.

  • A Egyesület környezetvédelmi kötelezettségekkel nem rendelkezik, a tárgyévben környezetvédelmi költségek nem merültek fel.
  • A Egyesület értékvesztést nem számolt el.
  • Az Egyesület 2010-bEn alkalmazottat nem foglalkoztatott.

2., Kimutatás az egyesület vagyonáról és annak felhasználásáról a számviteli törvény előírásai szerint

A tétel megnevezése

Előző év E FT

Tárgyév E FT

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 2-7 sorok

233

337

 

 

 

1. közhasznú célra, működésre kapott támogatás /államháztartás más / alrendszerétől /

0

0

2. Pályázati úton elnyert támogatás

80

195

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

0

0

4. Egyéb bevételek – adó 1%

102

117

5. Tagdíj

51

24

6. Nem cél szerinti bevétel – számla kamat

0

1

C. Összes bevétel

301

337

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

184

259

1. Anyagjellegű ráfordítások

43

162

2. Személyi jellegű ráfordítások

0

0

3. Értékcsökkenési leírás

0

0

4. Egyéb ráfordítás

141

97

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

6. Rendkívüli ráfordítások

0

0

F. Összes tevékenység költségei

184

259

J. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye

49

78

Az egyesület induló tőkéje 0 e Ft volt, az eredménytartalék  280e Ft a mérlegszerinti eredmény  78e Ft, így a saját tőke értéke 2011. december 31-én  358e Ft.

3., Költségek, ráfordítások

Anyagjellegű ráfordítás

 

162

 

 

 

Anyagjellegű költségek

 

 

 

Fotókidolgozás

51

 

Fotóanyagok (film, vegyszer)

101

 

Fotókeret, album

0

 

Fotó keretező anyagok, segédanyag, karton

 

9

 

Utazási kts.

0

 

 

 

 

 

Igénybe vett szolgáltatások

 

97

 

Szállítás, rakodás

0

 

Bérleti díjak

0

 

Hirdetés, reklám, propaganda

0

 

Karbantartás

0

 

Grafikai munkák

0

 

Egyéb igénybe vett szolgáltatások

97

 

 

 

 

 

 

Egyéb szolgáltatások költsége

 

97

 

Hatósági díjak

0

 

Biztosítási díj

0

 

Nevezési díj

0

 

Web és domain tárhely

17

 

Szállásköltség (Lengyel vendégek)

62

 

 

 

Személyi jellegű ráfordítások

 

0

Bérköltség

 

0

 

Megbízási díjak

0

Személyi jellegű egyéb kifizetések

 

0

 

Reprezentációs költség

0

Bérjárulékok

 

0

Értékcsökkenési leírás

 

0

 

Egyéb ráfordítás

 

17

 

Mafosz tagdíj

2

 

Bankszámla költség

10

 

Postaköltség

5

 

Irodaszer

0

 

Fénymásolás, színes nyomtatás

0

 

Nyomtatvány

0

 

Teremhasználati díj

0

 

Névaláírás hitelesítés

0

Az egyesület tisztségviselői díjazásban nem részesültek.

4., Kapott támogatások és azok felhasználása

2011. évben Tatabánya Megyei Jogú város által kiírt és kapott Önkéntesség 2011. pályázat támogatás 135000Ft.

Az egyesület a támogatást a XI. Kép-Szín-Tér Nyári Fotóművészeti tábor és ahhoz kapcsolódó fotóanyag vásárlás és képkidolgozások költségeinek részbeni fedezéséhez használta fel.

A pályázati beszámolót a pályázatot kiíró elfogadta.

 

2011. évben Tatabánya Megyi Jogú Város Polgármesteri Hivatala által kiírt és kifizetett testvérvárosi kapcsolatok pályázati támogatás 60000Ft.

Az egyesület a támogatást a Lengyel-Magyar projekt (Városok egymás szemében) folytatás kapcsán a fotóművészeti táborra meghívott lengyel fotós vendégek szállásköltségeinek részbeni fedezésére használta fel.

2011-ben adó 1% ból az egyesületnek 116882 Ft bevétele származott. Az egyesület ezen összeget legfeljebb 3 évig tartalékolhatja vagy költheti 30%-át működési költségek vagy teljes összeget közhasznúsági tevékenység fedezésére. A rendelkezés évében költöttekről vagy a tartalékolás tényéről legkésőbb 2012.10.31-ig kell jelentésben elszámolnia.

 

 

4.1 Tájékoztató személyi jövedelemadó 1% felhasználásáról (2011. évi közlemény)

 

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2010. évben  102019 Ft-ot utalt a Kép-Szín-Tér Fotóművészeti Műhely bankszámlájára, ami támogatók személyi jövedelemadójának 1%-a.

Egyesületünk ezúton is megköszöni azoknak akik úgy gondolták, hogy ezzel támogatják szervezetünk munkáját Alapszabályunkban leírt célok elérése érdekében.

Törvényi előírásoknak megfelelően 10KOZ nyomtatványon tájékoztattuk az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt személyi jövedelemadó ezen részének felhasználásáról.

Egyesületünk a következőkre használt fel adó 1%-ból korábbi évben befolyt (részben tartalékolt) összegből

14488Ft Web tárhely és Domain szolgáltatás mely 2010. év végén került befizetésre

A fennmaradó összeget az egyesület tartalékolja.

B.) A Kép-Szín-Tér Fotóművészeti Műhely Közhasznú Egyesület szöveges beszámolója

1. Általános rész, az egyesület rövid bemutatása

 

A társaság neve

Kép-Szín-Tér Fotóművészeti Műhely Közhasznú Egyesület

A társaság rövid neve

Kép-Szín-Tér Fotóművészeti Műhely

Székhelye

2800 Tatabánya, Köztársaság út 40. 2/1.

Alakulás időpontja

2005.11.03.

Alakulás módja

Önálló

Cégjegyzék száma

megyei bíróságon 1559 számon regisztrált, pk.60081/2005/4/I határozat alapján

Adószáma

18615702-1-11

KSH száma

18615702

Társadalmi szerv. célja szerinti besorolása

Kulturális tevékenység

Könyvvezetés módja

Egyszeres könyvitel

Beszámoló formája

Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Beszámoló aláírója

Szilágyi Zoltán 2800 Tatabánya Köztársaság út 40. 2/1

Mérlegzárás időpontja

2011.12.31.

 

Az egyesület céljai

 

-          szervezett keretek között egyesíteni és támogatni a Tatabányán és vonzáskörzetében élő, alkotó, a fotográfia iránt fokozott érdeklődést mutató emberek tevékenységét, alkotó, értékteremtő munkáját;

-          kapcsolatokat létesíteni és ápolni a Magyar Köztársaság területén működő fotográfiai alkotócsoportokkal;

-          képviselni az egyesület tagjainak érdekeit a hazai és nemzetközi fotográfiai közéletben, a szerzői jogvédelemben, a művészeti és kulturális életben;

-          a fotográfia népszerűsítése, a fényképészeti ismeretek oktatása, értékeinek megőrzése, a fotókultúra gyarapításának érdekében sokat tett alkotók, szakírók munkásságának megőrzése, emlékük ápolása;

Az Egyesület tevékenységéhez szükséges bevételeket saját tagok éves tagdíjából, alapítványoktól, pályázatokból szerzi.

Szervezetek által bizonyos meghirdetett pályázatokon részt vesz és a megnyert díjjakból, fedezi a kiadásokat.

Az Egyesület a tárgy év során bekövetkezett gazdasági eseményeket a törvényi előírásoknak megfelelően elkészített saját belső szabályzataival összhangban rögzíti a könyveiben, és mutatja ki a Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolójában.

A Számviteli törvény egyéb szervezetekre vonatkozó előírásai szerinti Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolót készít.

Az Egyesület minden elnyert pályázati pénz felhasználását elkülönítetten kezeli, melyeket meghatározott ideig elszámol az adományozóval.

Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés

Az Egyesület elnöksége a tárgyévben

 

 

 

Szilágyi Zoltán

elnök

 

Dallos István

elnökségi tag

 

Kovács András

elnökségi tag

Az Egyesület tisztségviselői ellenszolgáltatás nélkül végzik tevékenységüket.

A mérleg és eredmény kimutatás tagolása nem tér el a Számviteli törvényben előírt sémától.
Az Egyesület rendelkezik a kötelezően előírt szabályzatokkal, melyek a következők:

- Szervezeti és Működési Szabályzat

- Bizonylati Szabályzat

- Számviteli Politika

- Leltározási Szabályzat

- Pénzkezelési Szabályzat

- Értékelési Szabályzat

- Selejtezési Szabályzat

 

 

2. A számviteli politika fő vonásai

 

A szabályzat célja olyan számviteli elvek, szabályok, módszerek és eljárások meghatározása, amelyek megfelelnek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Számv. tv.), a 114/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet, valamint a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásainak, és amelyeket érvényre kell juttatni a beszámoló elkészítése és bemutatása, illetve a könyvvezetés során. E számviteli politika az Egyesület adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő számviteli rendszer kialakítását alapozza meg.

 

Olyan számviteli információs rendszer megalapozása, amellyel a törvényi előírásokhoz igazodó, megbízható és valós összképet biztosító tájékoztatás nyújtható az Egyesület vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.

 

Az Egyesület gazdálkodásának alapja az Egyesület Közgyűlése által elfogadott éves gazdálkodási terv. Az Egyesület gazdálkodására a Kormány 114/1992. (VII. 23.) rendelete az irányadó.

 

 

A beszámoló formája, a beszámoló-készítés időpontjának meghatározása

 

Az Egyesület egyszerűsített beszámolót készít a tárgyévről, mely mérlegből és eredmény levezetésből áll. A beszámoló fordulónapja tárgyév december 31-e, a mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év 150. napja, de legkésőbb tárgyévet követő év május 31-e.

 

A mérleg formája, tartalma

 

Az egyesület a mérleg tartalmára vonatkozó, a Számv. tv. 101–103. §-aiban, foglalt előírásokat kell hogy alkalmazza. A mérlegben a saját tőke indulótőkéből, tőkeváltozásból, lekötött tartalékból, tárgyévi eredmény célszerinti és vállalkozási tevékenységből áll.

 

Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség

 

A költségek elszámolása pénzforgalmi szemléletű előírások szerint kell, hogy történjen: minden költség azt az időszakot terhelje, amelyikben kifizetésre került. Az analitikus nyilvántartásoknak teljes körűnek és megbízhatónak kell lennie, a számviteli törvény előírásainak meg kell felelniük. A beszámoló közzétételi kötelezettségét a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 20. §. (4) bekezdése határozza meg.

 

Az Egyesület az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-levezetését a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletének megfelelően készíti el.

 

Az eredmény levezetés formája, tartalma

 

A költségek elszámolása pénzforgalmi szemléletű előírások szerint kell, hogy történjen: minden költség azt az időszakot terhelje, amelyikben kifizetésre került. Az analitikus nyilvántartásoknak teljes körűnek és megbízhatónak kell lennie, a számviteli törvény előírásainak meg kell felelniük.

 

Az eredmény megállapításánál, illetve az árbevételek (bevételek), valamint a költségek, ráfordítások (kiadások) elszámolásánál figyelembe kell venni a 115/1992. (VII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakat, illetve a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben előírtakat.

 

Az amortizációs politika főbb jellemzői

Az eszközök terv szerinti értékcsökkenése

 

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök esetében – azok rendeltetésszerű használatbavételének napjától kezdve terv szerinti értékcsökkenéssel kell kifejezni az Egyesületnél használatban lévő immateriális javak és tárgyi eszközök használat miatti fizikai kopásának és technikai avulásának mértékét. A számviteli törvény óvatosság elvének előírásaiból következik, hogy a tervszerinti értékcsökkenést ezen eszközök esetében akkor is el kell számolni az eredményt csökkentő tételként, ha az Egyesület eredménye veszteségessé válik, illetve a veszteség tovább nő.

 

A számviteli törvény  szerint a tervszerinti értékcsökkenést az eszközök rendeltetésszerű használatba vételének napjától kezdve kell elszámolni, az eszköz tervezett hasznos élettartamának időszaka alatt. A hasznos időtartamot a számviteli törvény 3.§ 4). Bekezdés 5. pontja határozza meg. Ennek megfelelően az Egyesület a lineáriskulcs alapján 50-200 eFt-ig, 200 eFt feletti tárgyi eszközök egyedi értékelés alapján, figyelembe véve a maradványértéket, amely 15 évben határozza meg a továbbiakban.

Az Egyesület a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 2. sz. melléklete szerinti lineáris kulccsal határozza meg.

 

Megnevezés                                                    Év

Épület

- hosszú élettartamú                                        50

- közepes élettartamú                                     33

- rövid élettartamú                                          17

Gépek, berendezések, felszerelések

- számítástechnikai eszközök (ITJ 48) 3

- ügyviteltechnikai eszközök (ITJ 46-47)        3

- járművek (ITJ 41)                                        5

- egyéb gépek, berendezések                         7

 

Az eszközök terven felüli értékcsökkenése

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális javaknál, a tárgyi eszközöknél elszámolni, akkor ha könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke, valamint ha, a szellemi termék, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódott, megsemmisült.

Az érték csökkenését olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az említett eszközök a használhatóságuknak megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljenek a záró mérlegben.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél.

A terven felüli értékcsökkenés összegét mind az immateriális javak, mind a tárgyi eszközök és beruházások esetében mindig az egyéb ráfordítások között kell elszámolni.

 

Befektetett pénzügyi eszközök értékelése

Az Egyesület az Alapszabálya 10.§ 6). bekezdése értelmében befektetési tevékenységet nem végez.

 

Követelések értékelése

 

Követelésnek minősülnek az Egyesülettel szemben fennálló tartozások, a különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási, egyéb szerződésekből jogszerűen eredő, pénzformában kifejezett fizetési igények. Követelésként kell nyilvántartani más szervezetek, cégek, magánszemélyek, a vevők vagy a munkavállalók által elismert, de nem teljesített vagy még csak részben teljesített tartozásait.

 

Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok értékelése

Az Egyesület az Alapszabálya 10.§ 6). bekezdése értelmében befektetési tevékenységet nem végez.

 

Pénzeszközök értékelése

 

A könyvelés során a pénzeszközöket és azok állományát az alábbi bontásban kell kimutatni:

-        pénztár,

-        bankszámlák,

-        átvezetési számla.

 

Az Egyesület készpénzállományát és annak forgalmát a pénztár számlán mutatja ki. A készpénzkezeléshez kapcsolódó nyomtatványokat szigorú számadási kötelezettség alá kell venni.

Az Egyesület a pénzeszközök leltározását minden évben december 31-ével egyeztetéssel köteles elvégezni. A mérleg fordulónapján a pénztárban lévő készpénz összegét a pénztárkönyvvel egyezően, bekerülési értéken kell a mérlegben felvenni.

 

Kötelezettségek értékelése

 

A kötelezettségeket a mérlegben könyv szerinti értéken kell értékelni, a külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek kivételével.

 

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek közé tartoznak,

-        a munkavállalókkal szembeni kötelezettségek,

-        a társadalombiztosítással kapcsolatos kötelezettségek,

-        az adóhatósággal szembeni kötelezettségek.

 

Ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt hibák

 

Az Egyesületnél lefolytatott adóhatósági ellenőrzés, vagy önellenőrzés végzése során megállapított hiba – annak jellegétől: adóhiány, adóhiányt nem eredményező eltérés, számítási hiba, stb. függetlenül – jelentős összegűnek minősül:

-        ha az meghaladja a vétség éve szerinti mérleg főösszegének 2%–át,

-        ha a tőkeváltozást érinti

 

A felsorolt, előző évekre vonatkozó hibafeltárások miatti módosításokat a beszámoló mérlegének és eredmény levezetésének érintett tételénél az előző év adatai mellett be kell mutatni, azok nem képezik részét az eredmény levezetés tárgyévi adatainak.

Az előző kategóriákba nem tartozó eltérések, mivel azok nem jelentős összegűek, a tárgyévi eredményt módosítják.

 

A leltározás, a könyvviteli zárlat

 

A naplófőkönyvet – jelen rendelkezések szerint – negyedévenként le kell zárni, amelynek keretében csak az egyeztetéseket kell elvégezni.

A közvetett költségek felosztására – az Egyesületi cél szerinti és vállalkozási tevékenység között – évente egyszer, az év végén a bevételek arányában kerül sor. A naplófőkönyvet minden év december 31-én – az elvégzett egyeztetéseket követően le kell zárni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3., A 2011. évi tevékenység bemutatása

 

Január

 

Január 09.

Tatai fotóséta

 

 

Február

 

Február 07.

X. Kép-Szín-Tér Fotótábor kiállítása Tatán a Magyari Zoltán Művelődési Köztpontban.

 

Február 25.

Susan Sontag könyvét (A fényképezésről) bemutató szakmai előadás sorozat a könyv első fejezetének tárgyalásával.

 

 

Április

 

Április 10.

Kirándulás Csókakó, Bodajk kálvária

 

Április 27-Május 01.

Tavaszi Fotó Workshop Pilismarót

 

 

Május

 

Május 05.

Susan Sontag könyvét bemutató szakmai előadás sorozat folytatása a könyv második fejezetének tárgyalásával.

 

 

Június

 

Június 06.

Bokor Béla felnőtt kategória első helyezett

 

Június 18-25.

XI. Fotóművészeti alkotótábor

 

 

Szeptember

 

Szeptember 10.

Kirándulás Visegrádon

 

Szeptember 18.

Fotóstáborban készült képek vetítése és teadélután a Tatabányai szabadtéri múzeumban a Nemzeti Kulturális Örökség Napja alkalmából.

 

Október

 

Október 20-23.

Őszi Workshop Vinye

 

Az egyes programokon az egyesületi tagokon kívül számos fotózás iránt érdeklődő vett  részt.

 

 

 

A Kép-Szín-Tér Fotóművészeti Műhely Közhasznú Egyesület 2011. évi fő programja a XI. Nyári Alkotótábor

 

 

A Kép-Szín-Tér Fotóművészeti Műhely Közhasznú Egyesület 2011. évi egyik fő programja a Nyári Alkotótábor

 

2011. évben is sikerrel zajlott le a Kép-Szín-Tér Fotóművészeti Műhely Közhasznú Egyesület nyári alkotótábora 2011. június 18. és június 26. között a Tatabányai Bányászati Szabadtéri Múzeum területén.

A táborban nem csak az egyesület tagjai , hanem számos érdeklődő látogatott el a programokra, köztük a korábbi évben már megismert Lengyel fotós kollégák. (21 fő nem tag, 32 fő teljes létszám)

 

 

Szociofotózás mésztelepen, Hatos telepen

 

A táborban részt vevők Tatabánya mésztelepen gyakorolhatták a szociofotózást.

 

 

Gánti Bauxitbánya

 

A táborban résztvevők ellátogattak Gánti bauxitbányába.

 

 

Mária szakadék

 

Kirándulás a Mária szakadékban.

 

 

Majk – Kamalduli remeteség

 

A tábor résztvevői kiránduláson vettek részt, ahol megtekintették a majki Kamalduli remeteséget.

 

 

Tulipános ház – Volt Bánya Tiszti Kaszinó Tatabánya

 

A fotósok bejuthattak a tatabányai volt Bánya Tiszti Kaszinóba fotózás céljából.

 

 

 

 

Műtermi gyakorlatok

 

A tábor ideje alatt fotózási lehetőség a Szabadtéri Múzeum kiállítási helyiségeiben, köztük a fényképész műteremben gyakorlatokat folytatni és rutint szerezni a modellfotózásban.

 

 

Esti Agórák - vetítések

 

A tábori estéken részt vevők különböző szakmai beszélgetéseket, vitákat folytathattak. Az estéket a fotósok képek vetítésével, képek elemzésével töltötték. A vetítések során a magyar és lengyel alkotók mutatták be képeiket.

Susan Sontag könyve 3. fejezetének tárgyalása is az egyik esti agórán történt meg.

 

 

A 2011-es tábor ideje alatt készült képekből kiállítás került megrendezésre 2012. februárban Tatán a Magyari Zoltán Művelődési Központban.

 

 

 

 

 

 

 

2012. május 26.

 

 

 

                                                                                  Szilágyi Zoltán

                                                                                  az egyesület elnöke

Módosítás dátuma: 2013. augusztus 08. csütörtök, 07:13
 
Impresszum Template by Ahadesign
Trhely, domain, webtrhely