Kép-Szín-Tér Fotóművészeti Műhely

Kiemelt támogatónk:
Hirdetés
Professzionális fotólabor
2010. évi közhasznúsági jelentés PDF Nyomtatás E-mail
Egyesület - Közhasznúsági jelentések, közgyűlések
Írta: Administrator   
2012. június 20. szerda, 12:18

 

 

 

 

 

A Kép-Szín-Tér Fotóművészeti Műhely Közhasznú

Egyesület

2010. évre vonatkozó közhasznúsági beszámolója

 

 


Tartalom:

A.)  Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló: mérleg, eredménykimutatás

1./A mérleghez kapcsolódó és egyéb kiegészítések

2./Kimutatás az egyesület vagyonáról

3./ Költségek és ráfordítások alakulása

4./Kapott támogatások és azok felhasználása

B.) Szöveges beszámoló

1./Általános rész, az egyesület rövid bemutatása

2./A számviteli politika fő vonásai

3./A 2010. évi tevékenység bemutatása

Tatabánya, 2011. május 28.

Szilágyi Zoltán
elnök

 

A) Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló: mérleg, eredménykimutatás

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ

EGYSZERŰSÍTETT BESZMÁOLÓJÁNAK MÉRLEGE

2010. ÉV

 

 

adatok ezer forintban

ssz

tétel

előző év

előző év(ek) helyesb.

Tárgyév

1

A. Befektetett eszközök

0

0

0

2

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

0

0

0

3

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

0

0

0

4

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

0

0

0

5

Forgóeszközök

230

231

280

6

I. KÉSZLETEK

0

0

0

7

II. KÖVETELÉSEK

0

0

0

8

III. ÉRTÉKPAPÍROK

0

0

0

9

IV. PÉNZESZKÖZÖK

230

231

280

10

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

230

231

280

11

C. Saját tőke

230

231

280

12

I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE

0

0

0

13

II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

219

220

231

14

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

0

0

0

15

IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYÉSGBŐL

11

11

49

16

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

0

0

0

17

D. Tartalék

0

0

0

18

E. Céltartalékok

0

0

0

19

F. Kötelezettségek

0

0

0

20

I. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0

0

0

21

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0

0

0

22

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

230

231

280

 

Az előző év helyesbítése 1000-re történő kerekítési hiba miatt.

 

 

 

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ

EGYSZERŰSÍTETT BESZMÁOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE

2010. év

 

 

 

 

 

ssz

tétel

előző év

előző év(ek) helyesb.

Tárgyév

1

Az összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II)

301

302

233

2

I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK

301

302

233

3

   1. közhasznú működésre kapott támogatás

0

0

0

4

       a., alapítótól

0

0

0

5

       b.,központi költségvetésből

0

0

0

6

       c., helyi önkormányzattól

50

50

0

7

       d., társadalombiztosítótól

0

0

0

8

       e., egyéb - adó 1%

118

0

102

9

       f., továbbtanulási céllal kapott

0

0

0

10

   2. Pályázati úton nyert támogatás

73

74

80

11

   3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

0

0

0

12

   4. Tagdíjból származó bevétel

60

0

51

13

   5. Egyéb bevétel

0

0

0

14

II. PÉNZBEVÉTELT  NEM JELENTŐ BEVÉTELEK

0

0

0

15

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

0

0

0

16

   1. Pénzügyileg rendezett bevételek

0

0

0

17

   2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

0

0

0

18

C. tényleges pénzbevételek

301

0

233

19

D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

0

0

0

20

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai

290

291

184

21

   1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

290

291

184

22

    Ebből: továbbutalt támogatás

0

0

0

23

   2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

0

0

0

24

   3. ráfordítást jelentő elszámolások

0

0

0

25

   4. ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

0

0

0

26

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

0

0

0

27

   1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

0

0

0

28

   2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

0

0

0

29

   3. Ráfordítást jelentő elszámolások

0

0

0

30

   4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

0

0

0

31

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény

11

11

49

32

   1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye

11

11

49

33

   2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye

0

0

0

34

H. Nem pénzben realizált eredmény

0

0

0

35

   1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye

0

0

0

36

   2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye

0

0

0

37

I. Adózás előtti eredmény

0

0

0

38

J. Fizetendő társasági adó

0

0

0

39

K. Tárgyévi eredmény

11

11

49

40

   1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye

11

11

49

41

   2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

 

 

 

 

 

 

 

 

42

A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegú ráfordítások

0

0

0

43

   1. Bérköltség

0

0

0

44

    ebből: megbízási díjak

0

0

0

45

    tiszteletdíjak

0

0

0

46

   2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

0

0

0

47

   3. Bérjárulékok

0

0

0

48

B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások

244

245

43

49

C. Értékcsökkenési leírás

0

0

0

50

D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások

46

0

141

51

E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

0

0

0

52

F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege

118

0

102

 

Az előző év helyesbítése 1000-re történő kerekítési hiba miatt.

 

1., A mérleghez kapcsolódó és egyéb kiegészítések (Az adatok ezer Ft-ban szerepelnek)

Immateriális javak értéke

0

 

 

 

 

Tárgyi eszközök mérlegértéke

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Készletek

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Követelések

0

 

Vevő követelés

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szállítói túlfizetés

0

 

Egyéb követelés (Nyba,Mváll.,Madói.Szakképz.)

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pénzeszközök

 

 

Forint pénztár

42

 

Forint bankszámla

238

 

 

 

 

Aktív időbeli elhatárolások

0

 

Költségek aktív időbeli elhatárolása

0

Egyéb kiegészítések:

  • A Egyesület hátrasorolt eszközökkel nem rendelkezik.
  • A Egyesületnél kezelésben vett, a kincstári vagyont képző eszközök nincsenek.
  • A Egyesület környezetvédelmet közvetlenül szolgáló eszközökkel nem rendelkezik.

·         A Egyesületnek nincs olyan kötelezettsége, amelynek a visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél.

·         A Egyesületnek pénzügyi helyzetét befolyásoló jövőbeni kötelezettsége nincs.

  • A Egyesület környezetvédelmi kötelezettségekkel nem rendelkezik, a tárgyévben környezetvédelmi költségek nem merültek fel.
  • A Egyesület értékvesztést nem számolt el.
  • Az Egyesület 2010-bEn alkalmazottat nem foglalkoztatott.

2., Kimutatás az egyesület vagyonáról és annak felhasználásáról a számviteli törvény előírásai szerint

A tétel megnevezése

Előző év E FT

Tárgyév E FT

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 2-7 sorok

302

233

 

 

 

1. közhasznú célra, működésre kapott támogatás /államháztartás más / alrendszerétől /

50

0

2. Pályázati úton elnyert támogatás

74

80

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

0

0

4. Egyéb bevételek – adó 1%

118

102

5. Tagdíj

60

51

6. Nem cél szerinti bevétel

0

0

C. Összes bevétel

302

301

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

291

184

1. Anyagjellegű ráfordítások

244

43

2. Személyi jellegű ráfordítások

0

0

3. Értékcsökkenési leírás

0

0

4. Egyéb ráfordítás

46

141

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

6. Rendkívüli ráfordítások

0

0

F. Összes tevékenység költségei

291

184

J. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye

11

49

Az egyesület induló tőkéje 0 e Ft volt, az eredménytartalék  231e Ft a mérlegszerinti eredmény  49e Ft, így a saját tőke értéke 2010. december 31-én  280e Ft.

3., Költségek, ráfordítások

Anyagjellegű ráfordítás

 

43

 

 

 

Anyagjellegű költségek

 

 

 

Fotókidolgozás

17

 

Fotóanyagok (film, vegyszer, karton)

23

 

Fotókeret, album

0

 

Fotó keretező anyagok

Meghívó

3

 

Utazási kts.

0

 

 

 

 

 

Igénybe vett szolgáltatások

 

141

 

Szállítás, rakodás

0

 

Bérleti díjak

0

 

Hirdetés, reklám, propaganda

0

 

Karbantartás

0

 

Grafikai munkák

0

 

Egyéb igénybe vett szolgáltatások

141

 

 

 

 

 

 

Egyéb szolgáltatások költsége

 

141

 

Hatósági díjak

0

 

Biztosítási díj

0

 

Nevezési díj

0

 

Web és domain tárhely

18

 

Szállásköltség (Lengyel projekt)

101

 

Múzeumi, parkbelépők

6

Személyi jellegű ráfordítások

 

0

Bérköltség

 

0

 

Megbízási díjak

0

Személyi jellegű egyéb kifizetések

 

0

 

Reprezentációs költség

0

Bérjárulékok

 

0

Értékcsökkenési leírás

 

0

 

Egyéb ráfordítás

 

16

 

Mafosz tagdíj

2

 

Bankszámla költség

11

 

Postaköltség

1

 

Irodaszer

0

 

Fénymásolás, színes nyomtatás

0

 

Nyomtatvány

2

 

Teremhasználati díj

0

 

Névaláírás hitelesítés

0

Az egyesület tisztségviselői díjazásban nem részesültek.

4., Kapott támogatások és azok felhasználása

2010. évben Tatabánya Megyei Jogú város által kiírt és kapott kulturális pályázati támogatás 30000Ft.

Az egyesület a támogatást a X. Kép-Szín-Tér Nyári Fotóművészeti tábor és ahhoz kapcsolódó képkidolgozások költségeinek részbeni fedezéséhez használta fel.

A pályázati beszámolót a pályázatot kiíró elfogadta.

 

2010. évben Tatabánya Megyi Jogú Város Polgármesteri Hivatala által kiírt és kifizetett testvérvárosi kapcsolatok pályázati támogatás 50000Ft.

Az egyesület a támogatást a Lengyel-Magyar projekt (Városok egymás szemében) során a lengyel vendégek szállásköltségeinek részbeni fedezésére használta fel.

2010-ben adó 1% ból az egyesületnek 102019 Ft bevétele származott. Az egyesület ezen összeget legfeljebb 3 évig tartalékolhatja vagy költheti 30%-át működési költségek vagy teljes összeget közhasznúsági tevékenység fedezésére. Rendelkező évben költöttekről vagy a tartalékolás tényéről legkésőbb 2011.10.31-ig kell jelentésben elszámolnia.

2009. évben IX. Kép-Szín-Tér Nyári Fotóművészeti Tábor költségeinek részbeni fedezésére felhasznált, Tatabánya Megyi Jogú Város Polgármesteri Hivatala által kiírt pályázati összeg elszámolását az eredeti pénzügyi dokumentumok és a táborral kapcsolatos bizonyító anyagok

bemutatását kérte Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. Az ellenőrzésen hibát nem találtak.

4.1 Tájékoztató 2009. évi személyi jövedelemadó 1% felhasználásáról

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2009. év-ben  118140 Ft-ot utalt a Kép-Szín-Tér Fotóművészeti Műhely bankszámlájára, ami támogatók személyi jövedelemadójának 1%-a.

Egyesületünk ezúton is megköszöni azoknak akik úgy gondolták, hogy ezzel támogatják szervezetünk munkáját Alapszabályunkban leírt célok elérése érdekében.

Törvényi előírásoknak megfelelően 09KOZ nyomtatványon tájékoztattuk az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt személyi jövedelemadó ezen részének felhasználásáról.

Egyesületünk a következőkre használta fel ezen összeget:

14489Ft Web tárhely és Domain szolgáltatás mely 2009. év végén került befizetésre

48000Ft szállásköltség a Bedzin Tatabánya közös projekt során a Lengyel fotósok szállásköltségének részbeni fedezéséhez.

A fennmaradó összeget az egyesület tartalékolja.

B.) A Kép-Szín-Tér Fotóművészeti Műhely Közhasznú Egyesület szöveges beszámolója

1. Általános rész, az egyesület rövid bemutatása

A társaság neve

Kép-Szín-Tér Fotóművészeti Műhely Közhasznú Egyesület

A társaság rövid neve

Kép-Szín-Tér Fotóművészeti Műhely

Székhelye

2800 Tatabánya, Köztársaság út 40. 2/1.

Alakulás időpontja

2005.11.03.

Alakulás módja

Önálló

Cégjegyzék száma

megyei bíróságon 1559 számon regisztrált, pk.60081/2005/4/I határozat alapján

Adószáma

18615702-1-11

KSH száma

18615702

Társadalmi szerv. célja szerinti besorolása

Kulturális tevékenység

Könyvvezetés módja

Egyszeres könyvitel

Beszámoló formája

Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Beszámoló aláírója

Szilágyi Zoltán 2800Tatabánya Köztársaság út 40. 2/1

Mérlegzárás időpontja

2010.12.31.

 

Az egyesület céljai

 

-          szervezett keretek között egyesíteni és támogatni a Tatabányán és vonzáskörzetében élő, alkotó, a fotográfia iránt fokozott érdeklődést mutató emberek tevékenységét, alkotó, értékteremtő munkáját;

-          kapcsolatokat létesíteni és ápolni a Magyar Köztársaság területén működő fotográfiai alkotócsoportokkal;

-          képviselni az egyesület tagjainak érdekeit a hazai és nemzetközi fotográfiai közéletben, a szerzői jogvédelemben, a művészeti és kulturális életben;

-          a fotográfia népszerűsítése, a fényképészeti ismeretek oktatása, értékeinek megőrzése, a fotókultúra gyarapításának érdekében sokat tett alkotók, szakírók munkásságának megőrzése, emlékük ápolása;

Az Egyesület tevékenységéhez szükséges bevételeket saját tagok éves tagdíjából, alapítványoktól, pályázatokból szerzi.

Szervezetek által bizonyos meghirdetett pályázatokon részt vesz és a megnyert díjjakból, fedezi a kiadásokat.

Az Egyesület a tárgy év során bekövetkezett gazdasági eseményeket a törvényi előírásoknak megfelelően elkészített saját belső szabályzataival összhangban rögzíti a könyveiben, és mutatja ki a Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolójában.

A Számviteli törvény egyéb szervezetekre vonatkozó előírásai szerinti Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolót készít.

Az Egyesület minden elnyert pályázati pénz felhasználását elkülönítetten kezeli, melyeket meghatározott ideig elszámol az adományozóval.

Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés

Az Egyesület elnöksége a tárgyévben

 

 

 

Szilágyi Zoltán

elnök

 

Dallos István

elnökségi tag

 

Kovács András

elnökségi tag

Az Egyesület tisztségviselői ellenszolgáltatás nélkül végzik tevékenységüket.

A mérleg és eredmény kimutatás tagolása nem tér el a Számviteli törvényben előírt sémától.
Az Egyesület rendelkezik a kötelezően előírt szabályzatokkal, melyek a következők:

- Szervezeti és Működési Szabályzat

- Bizonylati Szabályzat

- Számviteli Politika

- Leltározási Szabályzat

- Pénzkezelési Szabályzat

- Értékelési Szabályzat

- Selejtezési Szabályzat

 

 

2. A számviteli politika fő vonásai

 

A szabályzat célja olyan számviteli elvek, szabályok, módszerek és eljárások meghatározása, amelyek megfelelnek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Számv. tv.), a 114/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet, valamint a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásainak, és amelyeket érvényre kell juttatni a beszámoló elkészítése és bemutatása, illetve a könyvvezetés során. E számviteli politika az Egyesület adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő számviteli rendszer kialakítását alapozza meg.

 

Olyan számviteli információs rendszer megalapozása, amellyel a törvényi előírásokhoz igazodó, megbízható és valós összképet biztosító tájékoztatás nyújtható az Egyesület vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.

 

Az Egyesület gazdálkodásának alapja az Egyesület Közgyűlése által elfogadott éves gazdálkodási terv. Az Egyesület gazdálkodására a Kormány 114/1992. (VII. 23.) rendelete az irányadó.

 

 

A beszámoló formája, a beszámoló-készítés időpontjának meghatározása

 

Az Egyesület egyszerűsített beszámolót készít a tárgyévről, mely mérlegből és eredmény levezetésből áll. A beszámoló fordulónapja tárgyév december 31-e, a mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év 150. napja, de legkésőbb tárgyévet követő év május 31-e.

 

A mérleg formája, tartalma

 

Az egyesület a mérleg tartalmára vonatkozó, a Számv. tv. 101–103. §-aiban, foglalt előírásokat kell hogy alkalmazza. A mérlegben a saját tőke indulótőkéből, tőkeváltozásból, lekötött tartalékból, tárgyévi eredmény célszerinti és vállalkozási tevékenységből áll.

 

Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség

 

A költségek elszámolása pénzforgalmi szemléletű előírások szerint kell, hogy történjen: minden költség azt az időszakot terhelje, amelyikben kifizetésre került. Az analitikus nyilvántartásoknak teljes körűnek és megbízhatónak kell lennie, a számviteli törvény előírásainak meg kell felelniük. A beszámoló közzétételi kötelezettségét a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 20. §. (4) bekezdése határozza meg.

 

Az Egyesület az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-levezetését a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletének megfelelően készíti el.

 

Az eredmény levezetés formája, tartalma

 

A költségek elszámolása pénzforgalmi szemléletű előírások szerint kell, hogy történjen: minden költség azt az időszakot terhelje, amelyikben kifizetésre került. Az analitikus nyilvántartásoknak teljes körűnek és megbízhatónak kell lennie, a számviteli törvény előírásainak meg kell felelniük.

 

Az eredmény megállapításánál, illetve az árbevételek (bevételek), valamint a költségek, ráfordítások (kiadások) elszámolásánál figyelembe kell venni a 115/1992. (VII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakat, illetve a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben előírtakat.

 

Az amortizációs politika főbb jellemzői

Az eszközök terv szerinti értékcsökkenése

 

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök esetében – azok rendeltetésszerű használatbavételének napjától kezdve terv szerinti értékcsökkenéssel kell kifejezni az Egyesületnél használatban lévő immateriális javak és tárgyi eszközök használat miatti fizikai kopásának és technikai avulásának mértékét. A számviteli törvény óvatosság elvének előírásaiból következik, hogy a tervszerinti értékcsökkenést ezen eszközök esetében akkor is el kell számolni az eredményt csökkentő tételként, ha az Egyesület eredménye veszteségessé válik, illetve a veszteség tovább nő.

 

A számviteli törvény  szerint a tervszerinti értékcsökkenést az eszközök rendeltetésszerű használatba vételének napjától kezdve kell elszámolni, az eszköz tervezett hasznos élettartamának időszaka alatt. A hasznos időtartamot a számviteli törvény 3.§ 4). Bekezdés 5. pontja határozza meg. Ennek megfelelően az Egyesület a lineáriskulcs alapján 50-200 eFt-ig, 200 eFt feletti tárgyi eszközök egyedi értékelés alapján, figyelembe véve a maradványértéket, amely 15 évben határozza meg a továbbiakban.

Az Egyesület a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 2. sz. melléklete szerinti lineáris kulccsal határozza meg.

 

Megnevezés                                                    Év

Épület

- hosszú élettartamú                                        50

- közepes élettartamú                                     33

- rövid élettartamú                                          17

Gépek, berendezések, felszerelések

- számítástechnikai eszközök (ITJ 48) 3

- ügyviteltechnikai eszközök (ITJ 46-47)        3

- járművek (ITJ 41)                                        5

- egyéb gépek, berendezések                         7

 

Az eszközök terven felüli értékcsökkenése

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális javaknál, a tárgyi eszközöknél elszámolni, akkor ha könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke, valamint ha, a szellemi termék, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódott, megsemmisült.

Az érték csökkenését olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az említett eszközök a használhatóságuknak megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljenek a záró mérlegben.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél.

A terven felüli értékcsökkenés összegét mind az immateriális javak, mind a tárgyi eszközök és beruházások esetében mindig az egyéb ráfordítások között kell elszámolni.

 

Befektetett pénzügyi eszközök értékelése

Az Egyesület az Alapszabálya 10.§ 6). bekezdése értelmében befektetési tevékenységet nem végez.

 

Követelések értékelése

 

Követelésnek minősülnek az Egyesülettel szemben fennálló tartozások, a különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási, egyéb szerződésekből jogszerűen eredő, pénzformában kifejezett fizetési igények. Követelésként kell nyilvántartani más szervezetek, cégek, magánszemélyek, a vevők vagy a munkavállalók által elismert, de nem teljesített vagy még csak részben teljesített tartozásait.

 

Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok értékelése

Az Egyesület az Alapszabálya 10.§ 6). bekezdése értelmében befektetési tevékenységet nem végez.

 

Pénzeszközök értékelése

 

A könyvelés során a pénzeszközöket és azok állományát az alábbi bontásban kell kimutatni:

-        pénztár,

-        bankszámlák,

-        átvezetési számla.

 

Az Egyesület készpénzállományát és annak forgalmát a pénztár számlán mutatja ki. A készpénzkezeléshez kapcsolódó nyomtatványokat szigorú számadási kötelezettség alá kell venni.

Az Egyesület a pénzeszközök leltározását minden évben december 31-ével egyeztetéssel köteles elvégezni. A mérleg fordulónapján a pénztárban lévő készpénz összegét a pénztárkönyvvel egyezően, bekerülési értéken kell a mérlegben felvenni.

 

Kötelezettségek értékelése

 

A kötelezettségeket a mérlegben könyv szerinti értéken kell értékelni, a külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek kivételével.

 

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek közé tartoznak,

-        a munkavállalókkal szembeni kötelezettségek,

-        a társadalombiztosítással kapcsolatos kötelezettségek,

-        az adóhatósággal szembeni kötelezettségek.

 

Ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt hibák

 

Az Egyesületnél lefolytatott adóhatósági ellenőrzés, vagy önellenőrzés végzése során megállapított hiba – annak jellegétől: adóhiány, adóhiányt nem eredményező eltérés, számítási hiba, stb. függetlenül – jelentős összegűnek minősül:

-        ha az meghaladja a vétség éve szerinti mérleg főösszegének 2%–át,

-        ha a tőkeváltozást érinti

 

A felsorolt, előző évekre vonatkozó hibafeltárások miatti módosításokat a beszámoló mérlegének és eredmény levezetésének érintett tételénél az előző év adatai mellett be kell mutatni, azok nem képezik részét az eredmény levezetés tárgyévi adatainak.

Az előző kategóriákba nem tartozó eltérések, mivel azok nem jelentős összegűek, a tárgyévi eredményt módosítják.

 

A leltározás, a könyvviteli zárlat

 

A naplófőkönyvet – jelen rendelkezések szerint – negyedévenként le kell zárni, amelynek keretében csak az egyeztetéseket kell elvégezni.

A közvetett költségek felosztására – az Egyesületi cél szerinti és vállalkozási tevékenység között – évente egyszer, az év végén a bevételek arányában kerül sor. A naplófőkönyvet minden év december 31-én – az elvégzett egyeztetéseket követően le kell zárni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3., A 2010. évi tevékenység bemutatása

 

Január

 

Január 15. Tóth Béla – Utak keresztje című fotókiállítása Tatán a Magyari Zoltán Művelődési Központban

 

Január 17.

 

Tatai fotótúra

 

 

 

Február

 

Február 06.

Cinema Paradiso című kiállítás áthelyezése a Tatabányai Béla Király körtéri közösségi házba.

 

Február 08.

IX. Kép-Szín-Tér Fotótábor kiállítása Tatán a Magyari Zoltán Művelődési Köztpontban.

 

Február 13

Tarján Sándor legújabb alkotásainak megtekintése vetítéssel

Farsang

 

Február 20.

Fotótúra Győrben.

 

Március

 

Március 15.

Fotótúra - Tata, Derítő.

 

Március 21.

Fotótúra - Budapest Ferencváros, Lágymányos.

 

Március 27.

Városok egymás szemében Lengyel – Magyar projekt – Bedzini fotózás élménybeszámolója a Tatabánya, Béla Király Körtéri közösségi házban

 

Április

 

Április 6.

Kép-Szín-Tér bemutatkozó kiállítás – Budapest BDI Kft. Irodaháza.

 

Április 10.

Fotótúra – Martonvásár

 

Április 11.

Dallos István – Fotogram kiállítása Ácson A Sméja Galériában

 

Május

 

Május 8.

Bokor Béla 1. helyezést ért el az I. Veszprémi Fotós Viadalon.

 

Május 13-16.

Workshop – Hegykő

 

Május 14.

Szilágyi Zoltán képei Győrben a Vasutas Művelődési Ház Galériájában (Hotel Szárnyaskerék) a győri Műhely kulturális magazin Vonat című különszám megjelenése kapcsán, melyben Szilágyi Zoltán képei is helyet kaptak.

 

 

Június

 

Június 19-26.

X. Fotóművészeti alkotótábor

Június 26.

A Kép-Szín-Tér Fotóművészeti Műhely bemutatkozása Zsámbékon (Zsámbéki Művelődési Ház

 

Július

 

2010.07.15.

Városok egymás szemében Lengyel-Magyar közös projekt kiadvány és kiállítási képek hivatalos válogatása

 

Augusztus

 

2010.08.22.

Fotóstúra Szentendre-Skanzen

 

Szeptember

 

2010.09.03.

Kiállítás megnyitó  - A városod a szememben (Bedzin-Tatabánya közös projekt alkotásainak kiállítása Tatabányán a Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközép- és szakiskola

 

2010.09.04.

Dallos István – Tatabánya Egykor és ma IV. kiállítása a Tatabányai bányászati Szabadtéri Múzeumban

 

2010.09.10.

Dallos István Játék a végtelennel című fotogram kiállítás megnyitója – Tata, Magyary Zoltán Művelődési Ház

 

2010.09.17.

 Dallos István két képe a Homo Ludens XVIII. Esztergomi Fotográfiai Bienálén

 

 

2010.09.19.

10 éves a Fotóstábor - vetítés és teadélután a a Tatabányai szabadtéri múzeumban

 

Október

 

2010.10.02.

Szverle Balázs és Újhelyi Dávid Csákvári látomások című kiállítása – Csákvár, Vártes Múzeum

 

November

 

November 5.

 

Az egyes programokon az egyesületi tagokon kívül számos fotózás iránt érdeklődő vett  részt.

Kiállítás megnyitó  - A városod a szememben (Bedzin-Tatabánya közös projekt alkotásainak kiállítása a lengyelországi Bedzin városában.

 

 

 

A Kép-Szín-Tér Fotóművészeti Műhely Közhasznú Egyesület 2010. évi fő programja a Nyári Alkotótábor és egy Lengyel-Magyar közös fotó projekt volt

 

 

„Városok egymás szemében” Tatabánya-Bedzin testvérvárosi projekt

 

 

 

A Kép-Szín-Tér Fotóművészeti Műhely talán az egész 2010-es évet átfogó projektje volt a Városok egymás szemében testvérvárosi program melyet a Lengyelországi Bedzin városában működő Via Arte (korábban Pro Arte) fotó egyesülettel közösen vitt véghez.

 

A projekt céljának megfelelően a magyar és lengyel fotósok kölcsönösen fotózhatták egymás városát, Tatabánya és Bedzin építészeti és ipari emlékeit.

 

Az év során a Lengyelországi fotósok 4 alkalommal tölthettek el néhány napot Magyarországon.

Ugyanennyi alkalommal mehettek Bedzin városába a Kép-Szín-Tér Fotóművészeti Műhely fotósai.

 

A fotózáson túlmenően a lengyel kollégák ittlétük során részt vettek a Kép-Szín-Tér szombati workshop-jain, melyet az amúgy is rendszeresen e célra használt Béla Király Körtéri Közösségi házban tartottunk. Ezen esti alkalmakkor egymás alkotásaiból tartottak vetítést a magyar és lengyel fotósok. A képek nézegetésén túlmenően beszélgettek egymás fotózási szokásairól, céljaikról, eredményeikről.

 

A lengyelországi kollégák a X. Kép-Szín-Tér Nyári Fotótáborban is részt vettek, ahol a fotózáson túl további lehetőség nyílt a már elkészül képek áttekintésére és a baráti kapcsolatok elmélyítésére az esti beszélgetéseken.

 

A pályázaton nyert összeg mint a lengyel partnerek Tatabányai szállásköltség költségeinek részbeni fedezésére lett felhasználva.

 

A mindkét félről készült képekből egy válogatott anyag kiállításon került bemutatásra Tatabányán a Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközép és Szakiskola galériájában 2010. szeptember 03-án, ahol Tatabánya és Bedzin város vezetősége is képviseltette magát. Bedzin városában 2010. november 05-én nyílt meg ugyanezen fotókiállítás.

 

A közösen kiválasztott képekből a lengyelországi partner jóvoltából egy magyar-lengyel nyelvű képeskönyv született meg.

 

 

 

 

X. Kép-Szín-Tér Nemzetközi Fotóművészeti Nyári Alkotótábor

 

A Kép-Szín-Tér Fotóművészeti Műhely Közhasznú Egyesület 2010. évi egyik fő programja a Nyári Alkotótábor

 

2010. évben is sikerrel zajlott le a Kép-Szín-Tér Fotóművészeti Műhely Közhasznú Egyesület nyári alkotótábora 2010. június 19. és június 26. között a Tatabányai Bányászati Szabadtéri Múzeum területén.

A táborban nem csak az egyesület tagjai, hanem számos érdeklődő látogatott el a programokra.

 

A 2010-es tábor különös jelentősége volt, hogy a Lengyelországi Bedzin városából is érkeztek fotósok a Via Arte (korábban Pro Arte) egyesület tagjai.

 

Fotózás a Bánhidai Erőműben

 

Immár második alkalommal fotózhatták a bezárt Bánhidai Erőművet a táborban résztvevők.

A 2009. év utáni 2010. évi ismétlés ellenére nem lankadt a fotósok érdeklődése.

Ismét megörökíthetővé váltak a régi kazánok (olajkazán, régi angol kazán és a nagy széntüzelésű kazán épülete), szivattyúk, nyomásmérők, szelepek.

 

Szociofotózás mésztelepen

 

A táborban részt vevők Tatabánya mésztelepen gyakorolhatták a szociofotózást.

 

Tatabánya város építészeti emlékeinek fotózása – Bányakórház

 

Nem első alkalom, hogy az érdeklődők a tábor ideje alatt fotózhatták a Bányakórházat kívül és belül.

Ennek ellenére e régi, monumentális építészeti emlék iránti érdeklődés nem látszott csökkenni.

 

 

Archeikus technikák megismerésének és gyakorlásának folytatása

 

A 2010.-es táborban az előző évekhez hasonlóan további elméleti és gyakorlati ismereteket szerezhettek a fotósok az archeikus technikákról Dallos István és Tarján Sándor jóvoltából.

 

 

 

Műtermi gyakorlatok – akt fotózás

 

A tábor ideje alatt fotózási lehetőség a Szabadtéri Múzeum kiállítási helyiségeiben, köztük a fényképész műteremben gyakorlatokat folytatni és rutint szerezni a modellfotózásban.

A 2010-es évben lehetőség nyílt az akt fotózás gyakorlására.

 

Esti Agórák - vetítések

 

A tábori estéken részt vevők különböző szakmai beszélgetéseket, vitákat folytathattak. Az egyik nevezetes estén  P. Tóth Enikő művészettörténésszel beszélgethettek a fotósok.

Az estéket a fotósok képek vetítésével, képek elemzésével töltötték. A vetítések során a magyar és lengyel alkotók mutatták be képeiket.

 

A 2010-es tábor ideje alatt készült képekből kiállítás került megrendezésre 2011. februárban Tatán a Magyary Zoltán Művelődési Központban.

 

 

 

 

2011. május 28.

 

 

 

                                                                                  Szilágyi Zoltán

                                                                                  az egyesület elnöke

Módosítás dátuma: 2012. június 20. szerda, 12:27
 
Impresszum Template by Ahadesign
Trhely, domain, webtrhely